Kulturhuset / Stiftende generalforsamling 2012
logo

Stiftende generalforsamling 2012

Stiftende generalforsamling

 

28. august 2012

Lotte bød velkommen og fortalte hvad der var foregået siden SHHB og Liv i Stenlille indbød til møde i Stenlille Kulturhus, efter at have været indkaldt til møde med Sorø Kommune, hvor vi blev spurgt om vi ville have det. Arbejdsgruppen tog herefter en præsentationsrunde.

Dagsorden:

a) Valg af dirigent: Per Knudsen blev valgt.

b) Valg af stemmetællere: Max Nielsen og Klaus Eskildsen blev valgt.

c) Indkomne forslag og vedtagelse af vedtægtsforslaget. (Se forslaget her)

Vedtægterne blev vedtaget med ændringer af indkomne forslag (se disse i bunden af vedtægtsforslaget) samt disse rettelser til vedtægtsforslagene.

§5-stk.5c) Bestyrelsens beretning ændres til formandens beretning.

§8-stk.1) "centerets brugere" ændres til "kulturhusets brugere"

Allonge til sidst ændres til: Lokalhistorisk Arkiv Stenlille har sine faste (og aflåste) lokaler i den bageste del af huset. Kulturhuset kan frit benytte bagdør, toilet og køkken.

d) Fastsættelse af kontingent. Interessegrupper og foreninger kr. 300,- årligt

e) Valg af

- formand. Preben Lemann er valgt for 1 år

- kasserer. Kim Michael Sandberg er valgt for 2 år.

- kalenderfører: Kate Serup er valgt for 2 år

- næstformand: Ole Wedell er valgt for 1 år (denne første gang)

- sekretær: Eva Wedell er valgt for 1 år (denne første gang) 

f) Valg af 2 suppleanter for 1 år.

Valgt blev 1) Pernille Faurholt og 2) Tom Jacobsen

g) Valg af 2 revisorer for 1 år. Den ene revisor skal være regnskabskyndig.

Valgt blev 1) Kate Nielsen og 2) Nils Dorph

h) Eventuelt: Der kom tilkendegivelser fra forskellige foreninger om indmeldelse, og det blev foreslået, at der blev oprettet en støttegruppe.

Per Knudsen, dirigent

Kate Nielsen, referent

 

Efterskrift:

På grund af sygdom blev Ole og Eva allerede efter en måned afløst af de 2 suppleanter Pernille og Tom.

Web: Preben Lemann Sørensen