Kulturhuset / Ordinær generalforsamling 2015
logo

Ordinær generalforsamling 2015

Stenlille Kulturhus
Den 27. marts 2015
 
Referat fra ordinær generalforsamling onsdag den 25. marts 2015 kl. 19.00 i Stenlille Kulturhus.
 
Fremmødte og foreninger (17 i alt):
Kim Sandberg – Konservative,
Jytte Bennike- bogcafeen,
Preben Lemann- Stenmagle bylaug,
Jonas Egesborg – service-medarbejder,
Jan Thinghuus – kunstgruppen,
Poul Christiansen – bogcafeen,
Hardy Hansen – LOF,
Lene Lykager – Røde Kors,
Ole Pedersen kulturbanden,
Annette Lemann - Laurentius spejderne,
Birgit Rabitz – lektiecafeen,
Liselotte Højer –Socialdemokraterne,
Arne Juel – SF,
Jørgen Mortensen – Stenlille Pensionist-forening,
Lizzi Østermark – nogen at tale med,
Vinnie Jensen – Stenmagle bylaug,
Vita Schmidt – nogen at tale med.
 
 
1. Kim Sandberg blev valgt som dirigent.
 
2. Birgit Rabitz og Poul Christiansen blev valgt som stemmetællere
 
3. Formandens beretning: Preben Lemann glædede sig over, at der også i år kom et stabilt antal deltagere til den årlige generalforsamling. Beretningen fremsendes med dette referat.
 
4. Regnskabet for 2014 blev godkendt med et underskud på ca. 1100 Kr. og en kassebeholdning pr.31/12 på 16.216 Kr.
I budgettet for 2015 regner man med indtægter på ca. 66.000 Kr. og udgifter på ca. 54.000 Kr. - altså et overskud på ca. 12.000 Kr.
Kontingentet for foreningerne i 2016 fastholdes på 300 Kr.
 
5. Valg Formand: Preben Lemann blev foreslået og valgt.
Næstformand og sekretær: Jan Thinghuus blev foreslået og valgt som ny næstformand og Hardy Hansen blev genvalgt som sekretær.
2 suppleanter: John Schou og Poul Christiansen blev valgt.
2 revisorer: Lene Lykager og Kate Nielsen blev genvalgt.
Kasserer Jytte Bennike og Kalenderfører Liselotte Højer er på valg i 2016.
Bestyrelsens sammensætning er nu:
Formand: Preben Lemann
Næstformand: Jan Thinghuus
Kasserer: Jytte Bennike
Sekretær: Hardy Hansen
Kalenderfører: Liselotte Højer
Revisorer: Kate Nielsen og Lene Lykager
Suppleanter: John Schou og Poul Christiansen
 
6. Eventuelt: Intet til referat
Næste møde for bestyrelse og kulturbanden er tirsdag den 7. april 2015 Kl. 17.00. Kulturbanden har møde tirsdag den 5. maj Kl. 17.00.
 
Underskrifter vedr. generalforsamlingen den 25.marts 2015:
_________________               ____________________
Dirigent Kim Sandberg                  Referent Hardy Hansen
5. marts 2015

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 25. marts 2015 kl. 19 i Stenlille Kulturhus.


1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2014
5. Indkomne forslag
6. Fremlæggelse og godkendelse af budget for indeværende regnskabsår, herunder fastlæggelse af kontingent for 2016.
7. Valg
a) formand (hvert år)
b) næstformand og sekretær
kasserer og kalenderfører er først på valg i 2016
c) 2 suppleanter
d) 2 revisorer (den ene skal være regnskabskyndig)
8. Eventuelt
Næste møde i bestyrelsen er tirsdag den 5.maj 2015

NB. Se i vedtægterne om generalforsamling www.Stenlille-kulturhus.dk
Forslag til pkt. 5 indkomne forslag bedes sendt senest 20. marts.  
Web: Preben Lemann Sørensen