Kulturhuset / Ordinær generalforsamling 2019
logo
Referat fra Generalforsamling i Kulturhuset
 
Ordinær generalforsamling 2019
Stenlille den 20. marts 2019
 
Til foreninger, der er medlemmer af Stenlille kulturhus
 
Referat af Ellen Houlberg fra generalforsamlingen tirsdag den 19. marts 2019 i Stenlille kulturhus.
 
Fremmødte foreninger/personer: Ældresagen, Lilly Kragelund – Varmestuestrik, Britta Bech og Lisette Eisvang – Enhedslisten, Gry Gamst – Socialdemokratiet, Liselotte Højer – Dansk folkeparti, Ellen Houlberg – Stenmagle Bylaug, Preben Lemann – Døjringe Vandværk, Annie Pedersen – Bogcafeen, Jytte Bennike og Bente Petersen – Kunst-gruppen, Iris Koll, Birgit Olsen, Lis Hølzer og Jens Jacobsen. Kulturbanden, Hardy Han-sen, Ole Pedersen, Jørgen Højer. Revisor – Lene Lykager.
 
1. Valg af dirigent: Bo Christensen (fmd. for kultur- og fritidsudvalget)
 
2. Valg af referent: Ellen Houlberg
 
3. Valg af stemmetællere: Lene Lykager og Ole Pedersen
 
4. Formandens beretning: Jens takkede bogcafeen og lokalhistorisk arkiv for deres store arbejde i kulturhuset, Arne og Sanne for at lave dejlig mad ved møder. Og kulturbanden for deres store arbejde i kulturhuset. Da Iris stopper som suppleant og tovholder i kunstgruppen, Jytte som kasserer og Preben som næstformand i bestyrelsen, fik de også tak for deres indsats. Beretningen sendes også ud til medlemmerne. (Se hele formandsberetningen - klik her)
 
5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2018 ved Jytte: Indtægterne har været ca. 59.200 og udgifterne ca. 49.600; det giver et overskud på ca. 9.600 Kr. Regnskabet blev godkendt.
 
6. Fremlæggelse og godkendelse af budgetter for 2019 og 2020: Budgetforslagene blev godkendt sammen med kontingentet for 2020 på 300 kr. for foreningerne.
 
7. Indkomne forslag: Der er ikke indkommet forslag.
 
8. Valg til bestyrelsen: følgende blev valgt: Bente Petersen, Lis Hølzer, Jytte Bennike, Liselotte Højer, Annie Pedersen, Ellen H. Thomsen og Jens Jacobsen
 
a) Der blev valgt 7 medlemmer til bestyrelsen, som derefter konstituerer sig med: formand Jens Jacobsen, næstformand, Annie Pedersen, sekretær Ellen Houlberg, kasserer Bente Petersen og kalenderfører Lilslotte Højer.
 
9. Valg af 2 suppleanter: Gry Gamst blev valg som 1. Suppleant og Preben Lemann som 2. Suppleant.
 
10. Valg af 2 revisorer: Lene Lykager og Kate Nielsen er villige til at fortsætte.
 
11. Eventuelt:
 
Bo Christensen orienterer om det kommende salg af Stenlille rådhus. Dele af rådhuset skal sælges, men er endnu ikke sat til salg. Teknik/miljø og Kultur- og fritids udvalgene holder møde omkring salget.
 
Lilly Kragelund, Ældresagen nævnte at de har flyttet bestyrelsesmøderne til kulturhuset, og at Datastuen flyttes til kulturhuset, når huset bliver solgt.
 
Det blev nævnt, at Byttebørsen er opsagt og lukket. Der blev af flere deltagere udtrykt stor utilfredshed med, at vi skal undvære Byttebørsen i Stenlille. Der blev overfor Bo Christensen udtrykt, at der er stor opbakning til at få Byttebørsen genåbnet i Stenlille. Bo Christensen nævnte, at der er problemer i at finde lokaler i Stenlille og at der skal være frivillige til at drive Byttebørsen. Bo Christensen vil vende tilbage med en status omkring salg af rådhuset og nævnte at Social og sundhedsudvalget har en pulje på 300.000 kr. årligt til frivillige der kan søges til fx. husleje til Byttebørsen o.a.
 
Bo Christensen opfordrede til at deltage i møde om den ny Kultur og fritidspolitik - ”Samtaleaftner om den nye kultur- og fritidspolitik” torsdag den 28. marts kl 17.30-20.30 i Stenlille Kulturhus. Emne: ”Ildsjæle – får kulturen og fritidslivet til at blomstre”. Bo Christensen takkede for en god og livlig dialog på mødet. 
 
Dirigent Bo Christensen
Referent Ellen Houlberg.
Web: Preben Lemann Sørensen