Kulturhuset / Medlemsforeninger
logo
Nedenstående liste er lavet, så du kan tage kontakt, hvis du ønsker et lokale på samme tidspunkt som i forvejen er bestilt af en anden medlemsforening. Måske kan man snakke om det. Det sker, at foreninger aflyser møder, uden at afbestille lokale ligesom man måske kun kommer 15 personer, der vil kunne være i mødelokalet, men har booket det store lokale. Her er der en chance for at få talt sammen.
 
 
.
Medlemsfortegnelse 2024
 
1. Førtidspensionisterne / Torsdagscaféen
v/Jette Jensen, Fasanvej 6, 4295 Stenlille
grine.flip@hotmail.com, tlf. 28 89 56 73
 
2. Slettebjerggårdens Grundejerforening
v/formand Kenneth Jørgensen, Slettebjergvej 44, 4295 Stenlille
tlf. 40 54 30 06
slettebjerg4295@gmail.com
 
3. SHHB (Stenlille Handels-, Håndværker- og Borgerforening)
v/fmd. Jens Jacobsen
Malene Topp, kasserer, Tlf. 31 21 08 18
malenetopp@gmail.com
 
5. Stenmagle Bylaug
v/formand Henning Højte Hansen, Engkrogen 16, 4295 Stenlille
henninghoejte@gmail.com, tlf. 40 51 58 31
Birte Agathon, kasserer
birte.agathon@gmail.com, tlf. 51 32 54 85
 
6. Stenlille Bogcafé
v/Jytte Bennike, Bredtvedvej 2, 4295 Stenlille
jyttebennike@gmail.com, tlf. 26 95 32 35
 
7. Socialdemokraterne
Formand Christian Bjerre Høst
Bendtsens Gård 25, 4291 Ruds Vedby
mail: cbh@fam-hoest.dk
 
8. Konservative
v/ Mogens Schwensen
mosc@soroe.dk, tlf. 20 82 41 50
Martin Bengaard, mb@bengaardco.dk
 
9. Liv i Stenlille
v/Casper Elkjær Hansen
Fuglevænget 2, 4295 Stenlille
Tlf. 40 57 99 79
livistenlille@gmail.com
 
10. Stenlille Idrætsforening
sif.kasse@gmail.com
fodboldformand Jørgen - jansus@privat.dk
 
12. Kunstgruppen
v/Ellen H. Thomsen
Møllegårdsvej 103, 4295 Stenlille
Tlf. 51 64 49 34
ellenhoulberg20@gmail.com
 
13. Sorø Kommunale Dagplejere (Fagcenter Skole og Daginstitution Nord)
EAN 5798007625016
 
14. Ældresagen
Formand Marie-Louise Kjøller, tlf. 60838606
marielouisekjoeller@gmail.com
Kasserer Lisbet Chemnitz
4295 Stenlille
Tlf. 53 26 19 42
lisbetchemnitz@gmail.com
 
16. LOF Sorø
v/Zabrina Natasia Kondrup
soroe@lof.dk
 
17. Stenlille Frikirke
v/Johan Poulsen, 4293
johanpoulsen44@gmail.com
stenlillefrikirke2010@gmail.com
 
18. "Møllehaven" Andelsforening
v/Ellen H. Thomsen
Møllegårdsvej 103, 4295 Stenlille
Tlf. 51 64 49 34
ellen.houlberg20@gmail.com
 
19. Røde Kors, Stenlille afd.
Hovedgaden 40, 4295 Stenlile
Katerine Divine Hills
rodekors.stenlille@gmail.com
 
20. Venstre
v/ Mogens Hansen
Søbjerg 11, 4180 Sorø
soegaard.mogens@gmail.com
Tlf. 30 38 97 39

21. Lokalhistorisk Arkiv Stenlille
v/ John Schou Hansen, arkivleder
Hovedgaden 37, 4295 Stenlille
john@soroe.dk

22. Stenlille Pensionistforening
v/ Vinni Jensen, kasserer
vinni0402@gmail.com
Tlf. 22 31 88 37
v/Jørgen Hansen, formand
Leandersvej 2, 4293 Dianalund
mailjh46@jubii.dk
Tlf. 40 42 66 50

23. Varmestuestrik
v/Inge Kjær
Algade 70, 6971 Spjald
ingekjaer@gmail.com,
web@varmestuestrik.dk
Tlf. 61 34 38 63
Britta Bech, kontaktperson,
Tlf. 40 98 85 28
sejersdatter@gmail.com

24. Stenlille Vandværk
Preben Christensen, kasserer
Hovedgaden 98, 4295 Stenlille
kasserer@stenlillevand.dk
tlf. 27 83 52 88
 

25. SF i Sorø
v/ formand Bente Blanné
bente@blanne.dk, Tlf. 51 27 88 62
Næstformand Jens Jørgen Hansen
Lillevangsvej 5, 4180 sorø
slevad10@gmail.com

26. VAB
Vestsjællands Almene Boligselskab afd. 95
Elmevej 4, 4450 Jyderup
td@vab.dk
 
28. Ældrerådet, Sorø kommune
v/Marianne Krüth, Karsholteparken 18, 4293 Dianalund
makruth@webspeed.dk, 29 84 51 84
EAN 5798 007 624 514
Egon Madsen, svs98@nypost.dk

29. Døjringe Vandværk
v/ Eduard Rasmussen, kasserer
tlf. 40 19 57 80
duebjergauto@c.dk
 
30. Stenlille Cykelklub
v/Lotte Krogh
stenlillecykelklub@hotmail.com
tlf. 40 34 64 43
 
32. AB Blommehaven
v/Grethe Andersen
Blommehaven 18, 4295 Stenlille
Tlf. 22 55 84 98 
grethe4295@hotmail.com

33. Familie og Samfund
v/Jytte Norddal Hansen
norddal@mail.dk

34. Dansk Folkeparti, Sorø
v/ kasserer Finn Sørensen
michael.pihl@hotmail.com

35. Enhedslisten, Sorø
Niels-Erik Eich, niels-erik@eich.dk, 2163 3212
Sebastian Adorjan Dyhr, sadyhr@gmail.com
Tlf. 2027 2667
 
37. Socialpsykiatrisk Center, Sorø kommune
Botilbud Sneppevej
v/Christina Wain Granum
chwg@soroe.dk
EAN 5798 007 624 798

38. Stenlille motion fitness
v/ Christian Salkvist
Hovedgaden 121, 4295 Stenlille
Tlf. 26 35 48 11
Ulla-falkenberg@get2net.dk
 
39. Spilforeningen "GS"
v/Ove Olsen
Tlf. 50 42 94 31
info@aktiv-vagt.dk
 
44. AB Slettebjerg 1
c/o Poul W. Lauritsen
Slettebjergvej 21, 4295 Stenlille
Tlf. 40 35 37 50
abs1.best@gmail.com
 
45. 365-discount
Bjarne Bramming, 2048 1826
butik.455@fakta.dk
 
46. SOTB
v/Kathrine Olsen
Højbodalvej 31, 4295 Stenlille
trissemusen@gmail.com
Tlf. 28 74 14 99
 
48. Folkedans
Inge-Lise Hansen, Bakketorvet 12, 4295 Stenlille, 22 76 14 55
ingelisenordbaekhansen@gmail.com
 
49. Skovglimt
Christina Frederiksen
Skovglimt 2, 4295 Stenlille
EAN 5798 007 624 804
handpsyk@soroe.dk, tlf. 57 87 68 74
 
51. Børn og Familie, Sorø Kommune
Karin Heilesen
EAN 5798 007 624 675
kahe@soroe.dk, tlf. 57 87 60 00
 
53. Veteran MC
Hans Larsen
Assentorpvej 53, 4295 Stenlille
mofferne1@gmail.com
Tlf. 21 51 48 57
 
54. Stenlille Revy
Kasserer Malene Topp Østermark
malenetopp@gmail.com
Tlf.: 31 21 08 18
Kontaktperson Birgit Schou Kjersner, 2785 5410
birgitkjersner@hotmail.com
 
55. Sygruppen
Helle Hansen
Kannikkevej 8, 4296 Nyrup
kannikkelund@gmail.com
Tlf.: 61 29 57 89
 
56. Sind, Ringsted-Sorø
Brian og Lea Lund, Bøgens Kvarter 54
4270 Høng, tlf. 3153 1029
brianl@sind.dk, leal@sind.dk
 
 
Web: Preben Lemann Sørensen