Kulturhuset / Ordinær generalforsamling 2016
logo

Ordinær generalforsamling 2016

Her er referatet fra den ordinære generalforsamling
tirsdag den 29.marts 2016 Kl. 19.00 i Stenlille kulturhus.
 
Deltagere: Gert Nielsen og Preben Lemann– Stenmagle bylaug, Arne Juel - SF, Lissi Østermark – nogen at tale med, Margit Lund og Inge Christensen – læsekredsen, Iris Koll og Jan Thinghuus – kunstnergruppen, Kim Sandberg – Konservative, Ingelise Højer – Socialdemokraterne. Jytte Bennike, Lene Justesen, Poul Christiansen, Annie Pedersen og Allan Gjerluff – Bogcafeen, Birgit Rabitz – lektiecafeen og Hardy – LOF.
 
1. Valg af dirigent: Jørgen Larsen fmd. kulturudvalget
 
2. Valg af stemmetællere: Birgit og Poul
 
3. Formandens beretning: sendes særskilt ud til medlemmerne.
 
4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2015: Jytte og Kim fremlagde regnskabet 2015, der viste et lille underskud på 3.442 Kr. egenkapitalen er 274 kr. Regnskabet blev godkendt.
 
5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for indeværende regnskabsår, her under fastlæggelse af kontingent for 2017. Budgetforslaget blev godkendt og kontingentet for 2017 bliver uændret 300 pr. forening.
 
6. Valg
a) formand: Preben Lehmann blev foreslået og genvalgt
b) kasserer: Jytte blev foreslået og genvalgt og kalenderfører: Ingelise blev også genvalgt.
c) 2 suppleanter: Birgit blev nyvalgt og John blev genvalgt
d) 2 revisorer: Lene Lykager og Kate Nielsen blev genvalgt
 
Eventuelt: Intet til referat
Web: Preben Lemann Sørensen